Skip to content
Header producten (1600 x 400 px)-22

PRIVACY Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
LIFE is Splendid, Samira Huijsen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • Bestelgegevens
 • Sepa/automatische betalingen

Waarom we gegevens nodig hebben
LIFE is Splendid,  Samira Huijsen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Voor het sturen van onze Nieuwsbrief en (gratis) producten

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy. Dit geldt voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van de LIFE is Splendid website
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media
 • Onze server en Facebook wisselen gegevens uit

Hoe lang we gegevens bewaren
LIFe is Splendid, Samira Huijsen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 7 jaar gegevens, noodzakelijk voor belastingdienst

Delen met anderen
LIFE is Splendid, Samira Huijsen deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LIFE is Splendid, Samira Huijsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
LIFE is Splendid, Samira Huijsen gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar samira@lifeissplendid.nl Er wordt dan zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek gereageerd.

Beveiliging
LIFE is Splendid, Samira Huijsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via samira@lifeissplendid.nl

Contactgegevens
LIFE is Splendid, Samira Huijsen
Schakel 17
3645 SJ Vinkeveen

samira@lifeissplendid.nl

0644470259
Kvk: 59042974

Header producten (1600 x 400 px)-22